Israeli Dairy School dairy herd
management training center

Pierwsza izraelska szkoła dla hodowców bydła

Pierwsza izraelska szkoła dla hodowców bydła

Dowiedz sie, jak izraelskie krowy produkuja 12000 kg mleka rocznie

Przemysł mleczarski jest wiodącym sektorem w izraelskim rolnictwie.
Średnia produkcja mleka na krowę wzrosła z 4000kg rocznie w latach
50tych do ponad 12000kg mleka w 2010r. Zawartość tłuszczu i białka
wielokrotnie wzrosły. Obecnie sektor mleczarski w pełni zaspokaja
zapotrzebowanie na mleko i produkty mleczne całego kraju.

Zaawansowana izraelska technologia hodowli bydła

IIzraelskie rolnictwo korzysta z najbardziej zaawansowanych technologii,
m.in. skomputeryzowane systemy dojenia i karmienia, systemy chłodzenia
(aby zredukować stres wywołany gorącem w okresie letnim), a także
specjalistyczne urządzenia do przetwarzania mleka.

Izraelska szkoła dla hodowców bydła

Wykłady, seminaria prowadzone przez wybitnych specjalistów, połączone
z wizytami na farmach i u partnerów programu, m.in. w Klinice płodności i
żywienia, Izraelskiej Komisji Mleczarstwa itp.

Główne tematy szkolenia:

  • Przegląd oraz najnowsze osiągnięcia izraelskiego przemysłu mlecznego
  • Nowoczesne techniki zarządzania stadem bydła mlecznego o wysokiej produkcji
  • Zarządzanie żywieniem i zasady karmienia
  • Wysoka wydajność produkcji w różnych warunkach klimatycznych
  • Zarządzanie hodowlą i płodnością
  • Ekonomiczne aspekty zarządzania stadem krów mlecznych
  • Jakość mleka i zdrowia wymion
  • Hodowla cieląt i jałówek
  • Zdrowie i zapobieganie chorobom

Ukończenie szkolenia potwierdzane jest specjalnym Certykatem

Po więcej informacji skontaktuj się [email protected]

Contact us on WhatsApp

Dairy Herd Nutrition Management E Book

Dairy Herd Nutrition Management By Dr Ofer Kroll, Senior Israeli Dairy Nutritionist You can buy it now.
Get Now

The Israeli Dairy School Brochure in your language

The Israeli Dairy School© is a trade make of Lotem Pharma LTD 2018, All Rights Reserved.